Mặt bằng Merry Land Quy Nhơn

Để xem chi tiết, Quý khách click vào từng căn hộ trong MB điển hình.

Chung cư

Officetel
CH-01: 91 m2
OF1: 67 m2
CH-02: 89 m2
OF2: 71 m2
CH-03: 75 m2
OF3: 58 m2
CH-06: 74 m2
OF6: 71m2
CH-09: 77 m2
OF7: 56m2
CH-11: 123 m2
OF9: 42m2
CH-12: 89 m2
OF10: 35m2

mat-bang-merry-land
Căn hộ 01Căn hộ 02Căn hộ 03Căn hộ 04Căn hộ 05Căn hộ 06Căn hộ 07Căn hộ 08Căn hộ 09Căn hộ 10Căn hộ 11Căn hộ 12

Căn hộ 01

Phòng khách37.28 m2
Phòng ngủ 112.99 m2
Phòng ngủ 212.09 m2
Phòng ngủ 39.05 m2
Bếp11.85 m2
Nhà WC 14.68 m2
Nhà WC 23.36 m2

 

Căn hộ 02

Phòng khách31.96 m2
Phòng ngủ 19.98 m2
Phòng ngủ 213.09 m2
Phòng ngủ 313.02 m2
Bếp13.11 m2
Nhà WC 14.68 m2
Nhà WC 23.45 m2

 

Căn hộ 03

 • Phòng khách31.08 m2
  Phòng ngủ 113.04 m2
  Phòng ngủ 210.32 m2
  Bếp12.62 m2
  Nhà WC 15.01 m2
  Nhà WC 23.63 m2

   

Căn hộ 04

Phòng khách31.08 m2
Phòng ngủ 113.04 m2
Phòng ngủ 210.32 m2
Bếp12.62 m2
Nhà WC 15.01 m2
Nhà WC 23.63 m2

 

Căn hộ 05

Phòng khách31.08 m2
Phòng ngủ 113.04 m2
Phòng ngủ 210.32 m2
Bếp12.62 m2
Nhà WC 15.01 m2
Nhà WC 23.63 m2

 

Căn hộ 06

Phòng khách29.13 m2
Phòng ngủ 114.37 m2
Phòng ngủ 214.19 m2
Bếp8.08 m2
Nhà WC 14.94 m2
Nhà WC 23.79 m2

 

Căn hộ 07

Phòng khách37.28 m2
Phòng ngủ 112.99 m2
Phòng ngủ 212.09 m2
Phòng ngủ 39.05 m2
Bếp11.85 m2
Nhà WC 14.68 m2
Nhà WC 23.36 m2

 

Căn hộ 08

Phòng khách31.08 m2
Phòng ngủ 113.04 m2
Phòng ngủ 210.32 m2
Bếp12.62 m2
Nhà WC 15.01 m2
Nhà WC 23.63 m2

 

Căn hộ 09

Phòng khách30.88 m2
Phòng ngủ 112.68 m2
Phòng ngủ 214.11 m2
Bếp12.08 m2
Nhà WC 13.95 m2
Nhà WC 23.72 m2

 

Căn hộ 10

Phòng khách31.08 m2
Phòng ngủ 113.04 m2
Phòng ngủ 210.32 m2
Bếp12.62 m2
Nhà WC 15.01 m2
Nhà WC 23.63 m2

 

Căn hộ 11

Phòng khách42.70 m2
Phòng ngủ 122.82 m2
Phòng ngủ 211.43 m2
Phòng ngủ 318.17 m2
Bếp12.33 m2
Nhà WC 14.69 m2
Nhà WC 27.05 m2

 

Căn hộ 12

Phòng khách32.98 m2
Phòng ngủ 16.54 m2
Phòng ngủ 215.89 m2
Phòng ngủ 311.06 m2
Bếp11.77 m2
Nhà WC 14.51 m2
Nhà WC 24.84 m2